64-bit Number Converter
     
   
Ime: 64-bit Number Converter
 
Verzija: 1.1.2
 
Auto: Fikret Jakupović
 
Za rad programa neophodne su slijedeće komponente:
- Windows Installer 3.1  
- .NET Framework 3.5 SP1  
     
Ako su gore navedene komponente instalirane na vaš računar, pokrenite instaliranje programa preko linka "Pokreni". U protivnom Pokrenite instaliranje programa i navedenih komponenti sa linka "Instaliraj".
 
1. Instaliraj VisualBasicPowerPacks
 
2. Instaliraaj aplikaciju
ili Pokreni